Obsah obrazového souboru "Praktické rady pro případy ohrožení"

ukázky výkresů

Nadpis výkresuČíslo
Nejčastější možné případy ohrožení1.
Obecné zásady pro případy ohorožení2.
Co dělat při poskytování první pomoci3.
Improvizované prostředky ochrany osob4.
Co dělat při opouštění bytu nebo domu5.
Co by mělo obsahovat evakuační - únikové zavazadlo6.
Činnost v případě požáru7.
Činnost v případě dopravní nehody8.
Činnost v případě úniku chemických látek9.
Činnost v případě úniku radioaktivních látek10.
Činnost v případě povodní nebo protržení vodní nádrže11.
Co má obsahovat lékárnička12.