Obsah 1. CD "Představujeme hudební nástroje"

Nástroje smyčcové

PořadíNázev a popis skladbyČas
1. Housle
a) Bedřich Smetana  - Druhé duo z domoviny
b) Jean Sibelius - Koncert pro housle a orchestr d moll (3. část Allegro a non troppo)
9:27
2. Viola
a) Ladislav Havel - Doznívání
b) Jan Křtitel Vaňhal - Koncert pro violu a orchestr C dur (část Adagio)
6:46
3.

Violoncello
a) Johann Sebastian Bach - Menuet č.1 ze Suity G dur
b) Josef Fiala - Koncert G dur pro violoncello a smyčcový orchestr (Andante)

8:59
4.Smyčcové kvarteto
Antonín Dvořák (Smyčcový kvartet F dur "Americký", 3. věta, "Molto vivace, opus 96")
4:01
5. Kontrabas
a) Improvizovaná ukázka
b) Petr Iljič Čajkovskij
- Serenáda pro smyčcový orchestr (2. věta "Valčík")
5:42

Nástroje dechové

PořadíNázev a popis skladbyČas
6. Pikola a příčná flétna
a) Georg Filip Telemann - Fantazie č.2 (Allegro)
b) Georg Filip Telemann - Fantazie č.2 (Adagio)
c) Franz Schubert - Trio B dur (Allegro)
9:21
7. Hoboj anglický roh
a) Jan Klusák - melodie z TV seriálu Nemocnice na kraji města
b) Antonín Dvořák - symfonie Z nového světa  (Largo)
c) Johann Sebastian Bach - Koncert d moll pro hoboj, smyčce a basso continuo (Allegro)
8:41
8.Klarinet
Petr Iljič Čajkovskij - Píseň beze slov
1:58
9. Fagot
a) Capriccio z 18.století - úprava Oskar Peter
b) Darius Milhaud - Suite d'apres Corette, opus 161
2:58
10.Dechové kvinteto
Antonín Rejcha - Dechový kvintet F dur (část)
4:37

celkový čas: 62:38


Obsah 2. CD "Představujeme hudební nástroje"

Nástroje dechové

PořadíNázev a popis skladbyČas
1. Trubka
a) F.Sartori - Sen v nás zůstává
b) Walter Hartman - Jazzové studie
c) Johann Sebastian Bach - Ave Maria (část)
3:57
2. Lesní roh
a) Josef Koreš - Malá polka
b) Carl Maria von Weber
- Corcertino e moll pro lesní roh a orchestr (výběr, opus 45)
9:21
3.Pozoun
Ernest Bohlmann (Sonatine, 3. věta)
1:02
4.Baskřídlovka
Franz Schubert (Na moři)
1:19
5. Tuba
a) Josef Boušek - Zamilovaný hroch (část)
b) Jaromír Vejvoda - Škoda lásky
c) Švédská polka - úprava Miroslav Khás
5:42

Nástroje bicí

PořadíNázev a popis skladbyČas
6. Různé nástroje
a) Tympány - Philidor Cadet (Marche de Timbales)
b) Ostatní bicí - ukázky rytmů (pochod, polka, valčík, tango, rumba)
c) Ukázky zvuků - zvonkohra, triangl, velký a malý buben, bicí souprava, zvony, tamburína, claves atd...
5:06
7. Harfa
a) Jan Ladislav Dusík - Sonatina F dur (část)
b) Jan Křtitel Krumpholz - Sonáta pro flétnu a harfu F dur (část Allegro)
7:58
8.Symfonický orchestr
Ludwig van Beethoven (Symfonie č.3 "Eroica", 3. věta "Scherzo". Allegro vivace)
6:08

celkový čas: 40:38


Obsah 3. CD "Představujeme hudební nástroje"

Jiné nástroje

PořadíNázev a popis skladbyČas
1.Klavír
Walter Niemann (Malé tango)
2:32
2.Cembalo
Carl Philipp Emanuel Bach (Koncert c moll pro cembalo a smyčce, část Allegretto)
6:06
3.Varhany
Georg Muffat (Toccata 12a B dur)
7:19
4. Kytara
a) Luis de Narvaez - Diferencias sobre guardalame las nacas
b) Johann Sebastian Bach - Suita č.2 d moll Overture
8:44
5. Harmonika
a) Albert Vossen - Flik klak
b) Oto Petr - Cirkus Renz
4:38
6. Zobcová flétna
a) Anonym - Rondo
b) J.A.Schmikerer
- Bourre
c) J.B Loeilet -
Sonata F dur (část Allemande)
d) Benedetto Marcello - Adagio
7:19
7.Panova fléta
Richard Ball (Vagabundo)
4:26
8. Saxofon
a) Anonym - Jak žít bez tebe
b) Jimi Guiffre
- Four Brothers
c) Beny Goodmen
- Air Mail Special
d) Heinz Both
- Daisy
4:55
9.Swingový orchestr
Glenn Miller (In the Mood)
3:09
10. Dudy
a) Josef Režný, Jindřich Jindrák - Dudácké improvizace
b) Prácheňská polka
- úprava A.Stecher
3:40
11. Cimbál
a) Milan Puklický - Živá voda II 4:52
b) Dalibor Štrunc
- Kdo se v pátek roznemůže, A když bylo před kostelem
4:52

celkový čas: 57:47